مطالب توسط

درآمد به ازای هر کارمند (یا FTE)

عنوان شاخص:درآمد به ازای هر کارمند (یا FTE) عنوان لاتین :Revenue per employee (or FTE) واحد: پول جهت: صعودی اندازه گیری :سالانه فرمول : [درآمد] تقسیم بر [مجموع تعداد FTE  ] یا [تعداد کل کارکنان] توضیح: [درآمد] تقسیم بر [مجموع تعداد FTE  ] یا [تعداد کل کارکنان] [Revenue] divided by [Total Number of FTE] or […]

سود هر مشتری

عنوان شاخص:سود هر مشتری عنوان لاتین : Profit per customer واحد: پول جهت:صعودی واحد اندازه گیری : فرمول :[سود] تقسیم بر [تعداد مشتریان] توضیح: [سود] تقسیم بر [تعداد مشتریان] [profit] divided by [number of customers] توضیح هزینه خرید مشتری / بدست آوری مشتری (Customer Acquisition Cost) به طور مثال شما در ماه ژانویه مبلغ ۵۰۰۰ […]

میانگین هزینه تلفن / ارتباطات در هر کارمند

عنوان شاخص: میانگین هزینه تلفن / ارتباطات در هر کارمند عنوان لاتین:Average telephone/communication costs per employee واحد: پول جهت: واحد اندازه گیری : سالانه فرمول :میانگین هزینه تلفن / ارتباطات در هر کارمند. توضیح: میانگین هزینه تلفن / ارتباطات در هر کارمند. Average telephone/communication costs per employee.

میانگین هزینه سفر به هر کارمند

عنوان شاخص: میانگین هزینه سفر به هر کارمند عنوان لاتین:Average travel costs per employee واحد: پول جهت: واحد اندازه گیری : سالانه فرمول :(کل هزینه‌های سفر) تقسیم بر (کل کارکنان) توضیح: (کل هزینه‌های سفر) تقسیم بر (کل کارکنان) (Total travel costs) divided by (Total employees)

انحراف از بودجه برنامه‌ریزی شده

عنوان شاخص: انحراف از بودجه برنامه‌ریزی شده عنوان لاتین:Deviation of planned budget واحد: درصد جهت:نزولی فرمول : (هزینه) تفاوت در هزینه‌های بین شروع برنامه‌ریزی شده با بودجه واقعی است توضیح: انحراف از بودجه برنامه‌ریزی شده (هزینه) تفاوت در هزینه‌های بین شروع برنامه‌ریزی شده با بودجه واقعی است. The deviation of the planned budget (cost) is […]

سهم بازار ٪

عنوان شاخص: سهم بازار عنوان لاتین: Market share % واحد: درصد جهت:صعودی فرمول:درصد فروش نسبت به حجم بازار. دوره اندازه گیری : توضیح: درصد فروش نسبت به حجم بازار. Percentage of sales relative to the size of the market.

هزینه فضای اداری در هر کارمند

عنوان شاخص: هزینه فضای اداری در هر کارمند عنوان لاتین: Cost of office space per employee واحد: پول جهت: فرمول:(کل هزینه‌های فضای اداری) تقسیم بر (تعداد کل کارکنان) دوره اندازه گیری : سالانه توضیح: (کل هزینه‌های فضای اداری) تقسیم بر (تعداد کل کارکنان) (total costs of office space) divided by (total number of employees) توضیح […]

بررسی و نحوه ایجاد مدل داده‌ای مناسب در Power BI

یکی از مشکلات اساسی و همچنین کند شدن نمایش گزارشات و سنگینی حجم فایل پروژه های Power BI و عدم پیاده سازی راحت فرمولهای پاور بی آی مربوط به عدم طراحی دیتا مدل مناسب در این محیط می باشد.