هوش تجاری چگونه برای منابع انسانی کار می کند
بخش منابع انسانی تعدادی از وظایف کلیدی را در یک شرکت انجام می دهد، مانند استخدام، آموزش، سازماندهی رویدادهای شرکتی،  کسب و کار ، اخراج و … نقش مدیر منابع انسانی خود چند وجهی است و راه حل های منحصر به فردی را می طلبد.

هوش تجاری این نیازها را به طرق مختلف برآورده می کند. بیایید کمی بیشتر بدانیم.

 • هوش تجاری برای … استخدام
  زمانی که استخدام می کنید، حجم زیادی از داده ها برای یافتن نامزد مناسب برای این نقش دارید. اما حتی قبل از آن، باید ویژگی‌های کلیدی آن نامزد ایده‌آل را شناسایی کنید، و اینجاست که BI وارد می‌شود.هوش تجاری می تواند موقعیت های مشابه را تجزیه و تحلیل کند و مهارت ها و ویژگی های کلیدی را برای این نقش شناسایی کند. همراه با اطلاعات داخلی شما از بخش مورد نظر، این می تواند به شما کمک کند تا بهترین استخدام را پیدا کنید.
 • هوش تجاری برای … عملکرد
  در حالی که استخدام مهم است، کار مدیران منابع انسانی به همین جا ختم نمی شود. عملکرد همه چیز است.

  هوش تجاری می تواند به شما کمک کند تا عملکرد استخدام جدید خود را تجزیه و تحلیل کنید و ببینید که چگونه آنها را برای این نقش مناسب هستند. یکی از راه‌های انجام این کار این است که گزارش‌های روزانه متقاضی خود را با سیستم مدیریت پروژه خود ترکیب کنید تا به شما اجازه دهد ببینید که در روز اول، روز دهم، روز ۳۰ و غیره چگونه کار می‌کنند. این نه تنها به شما در تجزیه و تحلیل عملکرد آنها کمک می کند، بلکه نشان دهنده موفقیت یا شکست فرآیند ورود است.

 • هوش تجاری برای …نیازهای کارکنان
  یکی از عوامل کلیدی نرم افزار هوش تجاری، توانایی آن در تجسم داده ها و قابل درک تر کردن آن است، به خصوص اگر دانشمند داده نیستید.

  برای منابع انسانی، این می تواند تعدادی از فرآیندها را ساده کند و نیازهای کارکنان و تیم های خاص را بهینه کند. به عنوان مثال،    آشکار کردن نرخ بهره‌وری پایین در بخش‌ها، نشان‌دهنده نیاز به کارکنان بیشتر برای استخدام یا تجزیه و تحلیل بیشتر، یا شاید شناسایی نیازهای آموزشی با بررسی اینکه کدام تیم‌ها مهارت‌های خود را در مدتی به روز نکرده‌اند، مورد استفاده قرار گیرد.