مجموعه رایپیتک خدمات متنوعی از هوش تجاری را در اختیار سازمانها و شرکت ها قرار می دهد .

  • برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی در حوزه هوش تجاری
  • بومی سازی شاخص های کلیدی عملکرد سازمان
  • ایجاد سند استاندارد شاخص های کلیدی عملکرد سازمان
  • ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های هوش تجاری
  • تهیه و تدوین نقشه راه (Road map) و معماری کلان هوش تجاری
  •  طراحی و پیاده سازی فرآیندهای استخراج، تبدیل و بارگذاری (ETL) جهت استقرار پایگاه داده تحلیلی (Data warehouse)
  • اجرای سیستم های جمع آوری اطلاعات
  • طراحی و پیاده سازی گزارش های تحلیلی و داشبوردهای اطلاعاتی