• یکی از چالش های اساسی در طراحی داشبورد استفاده از فایل های SVG برای پیاده سازی نقشه های آفلاین در داشبورد می باشد.
  • مجموعه زیر ، مجموعه ای کامل از فایل های SVG مراکز استان می باشد . در صورت خرید  این مجموعه فایلها تا ۲۴ ساعت بعد به آدرس ایمیل خریدار ارسال می گردد.
  • همچنین در صورت نیاز به داشتن خروجی در ابزارهای دیگر همانند کلیک ویو ، کلیک سنس و تبلو با آدرس ایمیل BabakPirooz@Gmail.com در ارتباط باشید.
  • درصورتی که نیاز به نقشه ی خاصی می باشد و در پکیج ما وجود ندارد با آدرس ایمیل BabakPirooz@Gmail.com در ارتباط باشید.