نوشته‌ها

رشته های قالب سفارشی در Power BI

توانایی اعمال رشته های قالب سفارشی مستقیماً در نمای گزارش Power BI Desktop اولین بار در فوریه سال ۲۰۲۰ اعلام شد. در زیر نحوه استفاده از رشته های قالب بندی سفارشی در Power BI را به شما نشان می دهم. در واقع بسیار آسان است. پس از نوشتن مژر در Power BI Desktop (پس از […]