مطالب توسط

خروجی به اکسل در چندین Sheet به کمک SSIS

خروجی  به چندین شیت در اکسل از یک جدول در SQL همه ما در پروژه های داده محور با درخواست استخراج داده ها به صورت دسته بندی شده در Sheet  های جداگانه بر اساس یکی از ستونها روبه رو شده ایم در این مقاله قصد داریم تا به کمک SSIS  این کاررا انجام دهیم این […]

ایجاد دوره زمانی و بازه زمانی دلخواه بر اساس تاریخ شمسی در Power BI

کارگاه تقویم شمسی در پاور بی آی تقویم فارسی در پاور بی آی برای فیلتر کردن اطلاعات یکی از چالش هایی که طراحان داشبورد مخصوصا در ابزارهای Self Service BI همچون کلیک ویو ، کلیک سنس ، پاور بی آی و تبلو با آن روبرو هستند استفاده از تقویم شمسی در داشبورد برای فیلتر کردن […]