مطالب توسط

خروجی به اکسل در چندین Sheet به کمک SSIS

خروجی  به چندین شیت در اکسل از یک جدول در SQL همه ما در پروژه های داده محور با درخواست استخراج داده ها به صورت دسته بندی شده در Sheet  های جداگانه بر اساس یکی از ستونها روبه رو شده ایم در این مقاله قصد داریم تا به کمک SSIS  این کاررا انجام دهیم این […]

ایجاد دوره زمانی و بازه زمانی دلخواه بر اساس تاریخ شمسی در Power BI

در طراحی داشبورد یکی از بعد های تحلیل بعد زمان است .و یکی از چالشهایی که با آن روبه رو هستیم بازه های زمانی است در این مقاله قصد داریم نحوه پیاده سازی داشبورد با ابعاد مختلف زمانی و همچنین با فاصله زمانی دلخواه را بررسی کنیم مدت زمان مطالعه :۲۰ دقیقه فایل اکسل داده […]