شبکه حمل و نقل عمومی

عنوان شاخص : شبکه حمل و نقل عمومی عنوان لاتین : Public transport network واحد : کیلومتر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جهت : صعودی اندازه گیری : اطلاعات موردنیاز را می توان از شرکت های حمل و نقل و سازمان ترانزیت محلی دریافت کرد. فرمول : طول خطوط حمل و نقل عمومی در […]

دسترسی به برق

عنوان شاخص : دسترسی به برق عنوان لاتین : Access to electricity واحد : درصد جهت : صعودی اندازه گیری : اطلاعات مورد نیاز را می توان از شرکت های توزیع کننده برق محلی دریافت کرد. فرمول : تعداد خانوارهایی که دسترسی مجاز به شبکه برق دارند تقسیم بر مجموع تعداد خانوارها در شهر حاصل […]

زمان قطع برق

عنوان شاخص : زمان قطع برق عنوان لاتین : Power outage time واحد : دقیقه جهت : نزولی اندازه گیری : اطلاعات مورد نیاز را می توان از شرکت برق محلی دریافت کرد. فرمول : مجموع زمان قطعی برق برای تمام مصرف کنندگان تقسیم بر مجموع تعداد قطعی برق مصرف کنندگان توضیح : قابل اطمینان […]

تناوب قطع برق

عنوان شاخص : تناوب قطع برق عنوان لاتین : Power outages واحد : تعداد جهت : هر چه قدر مقدار شاخص پایین تر باشد بهتر است. اندازه گیری : اطلاعات مورد نیاز را می توان از شرکت برق محلی دریافت کرد. فرمول : مجموع مصرف کنندگانی که با قطعی برق مواجه بوده اند تقسیم بر […]

جمع آوری پسماند خشک

عنوان شاخص : جمع آوری پسماند خشک عنوان لاتین : Dry waste collection header واحد : درصد جهت : صعودی اندازه گیری : اطلاعات مورد نیاز را می توان از واحدهای مرتبط در شهرداری و پیمانکاران خصوصی فعال در حوزه جمع آوری پسماند خشک دریافت کرد.شرکت های خصوصی و سهامی عام فعال در بخش بازیافت […]

هدر رفت آب در سیستم توزیع

عنوان شاخص : هدر رفت آب در سیستم توزیع عنوان لاتین : Waste water in the distribution system واحد : درصد جهت : هر چقدر مقدار شاخص پایین تر باشد بدین معناست که شرایط موجود بهتر است. اندازه گیری : اطلاعات مورد نیاز را می توان از شرکت های توزیع آب محلی دریافت کرد. فرمول […]

تامین آب آشامیدنی تصفیه شده

عنوان شاخص : تامین آب آشامیدنی تصفیه شده عنوان لاتین : Supply of purified drinking water واحد : درصد جهت : صعودی اندازه گیری : اطلاعات مورد نیاز را می توان از شرکت های توزیع آب محلی دریافت کرد. فرمول : تعداد خانوارهایی که به سرویس آب آشامیدنی تصفیه شده دسترسی دارند تقسیم بر مجموع […]

تامین منابع آب اولیه

عنوان شاخص : تامین منابع آب اولیه عنوان لاتین : Primary water supply واحد : درصد جهت : هر چقدر مقدار شاخص بالاتر باشد، بدین معنا است که شرایط موجود بهتر است. اندازه گیری : اطلاعات مورد نیاز را می توان از شرکت های توزیع آب محلی دریافت کرد. فرمول : تعداد خانوارهایی که به […]

نرخ استخدام در حوزه فاوا

عنوان شاخص : نرخ استخدام در حوزه فاوا عنوان لاتین : ICT employment rates واحد : درصد جهت : هر چقدر مقدار شاخص بالاتر باشد بدین معنا است که تعداد نیروی کار در حوزه فاوا بیشتر است. اندازه گیری : این شاخص معمولا با استفاده از داده های حاصل از جداول حساب های ملی محاسبه […]

نرخ استخدام در حوزه گردشگری

عنوان شاخص : نرخ استخدام در حوزه گردشگری عنوان لاتین : Employment rates in the field of tourism واحد : درصد جهت : صعودی اندازه گیری : اطلاعات مورد نیاز را می توان از طریق نظرسنجی از نیروی کار و یا سازمان دولتی مسئول در حوزه گردشگری دریافت کرد. فرمول : تعداد نیروی کار مشغول […]