نوشته‌ها

بررسی و نحوه ایجاد مدل داده‌ای مناسب در Power BI

یکی از مشکلات اساسی و همچنین کند شدن نمایش گزارشات و سنگینی حجم فایل پروژه های Power BI و عدم پیاده سازی راحت فرمولهای پاور بی آی مربوط به عدم طراحی دیتا مدل مناسب در این محیط می باشد.