نوشته‌ها

اشتراک های باند وسیع موبایل

عنوان شاخص : اشتراک های باند وسیع موبایل عنوان لاتین : Mobile broadband subscriptions واحد : تعداد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت شهر جهت : صعودی اندازه گیری : داده های موردنیاز را می توان از سازمان یا مرکز آمار محلی جمع آوری کرد. همچنین می توان داده های موردنیاز را از عرضه […]