نوشته‌ها

تامین آب آشامیدنی تصفیه شده

عنوان شاخص : تامین آب آشامیدنی تصفیه شده عنوان لاتین : Supply of purified drinking water واحد : درصد جهت : صعودی اندازه گیری : اطلاعات مورد نیاز را می توان از شرکت های توزیع آب محلی دریافت کرد. فرمول : تعداد خانوارهایی که به سرویس آب آشامیدنی تصفیه شده دسترسی دارند تقسیم بر مجموع […]