نوشته‌ها

تناوب قطع برق

عنوان شاخص : تناوب قطع برق عنوان لاتین : Power outages واحد : تعداد جهت : هر چه قدر مقدار شاخص پایین تر باشد بهتر است. اندازه گیری : اطلاعات مورد نیاز را می توان از شرکت برق محلی دریافت کرد. فرمول : مجموع مصرف کنندگانی که با قطعی برق مواجه بوده اند تقسیم بر […]