نوشته‌ها

دسترسی به اینترنت در بخش خانگی

عنوان شاخص : دسترسی به اینترنت در بخش خانگی عنوان لاتین : Internet access in the home sector واحد : درصد جهت : صعودی اندازه گیری : داده های موردنیاز را می توان از سازمان یا مرکز آمار محلی جمع آوری کرد. فرمول : تعداد خانوارهایی که به اینترنت دسترسی دارند تقسیم بر مجموع تعداد […]