نوشته‌ها

دسترسی به برق

عنوان شاخص : دسترسی به برق عنوان لاتین : Access to electricity واحد : درصد جهت : صعودی اندازه گیری : اطلاعات مورد نیاز را می توان از شرکت های توزیع کننده برق محلی دریافت کرد. فرمول : تعداد خانوارهایی که دسترسی مجاز به شبکه برق دارند تقسیم بر مجموع تعداد خانوارها در شهر حاصل […]