نوشته‌ها

دولت الکترونیک

عنوان شاخص : دولت الکترونیک عنوان لاتین : electronic government واحد : تعداد جهت : صعودی اندازه گیری : اطلاعات موردنیاز را می توان از طریق انجام نظرسنجی های شهرداری یا از طریق وب سایت دریافت کرد.این اطلاعات همچنین از طریق شاخص توسعه الکترونیک سازمان ملل در آدرس ذیل در دسترس است. فرمول : تعداد […]