نوشته‌ها

شبکه حمل و نقل عمومی

عنوان شاخص : شبکه حمل و نقل عمومی عنوان لاتین : Public transport network واحد : کیلومتر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جهت : صعودی اندازه گیری : اطلاعات موردنیاز را می توان از شرکت های حمل و نقل و سازمان ترانزیت محلی دریافت کرد. فرمول : طول خطوط حمل و نقل عمومی در […]