نوشته‌ها

نرخ استخدام در حوزه فاوا

عنوان شاخص : نرخ استخدام در حوزه فاوا عنوان لاتین : ICT employment rates واحد : درصد جهت : هر چقدر مقدار شاخص بالاتر باشد بدین معنا است که تعداد نیروی کار در حوزه فاوا بیشتر است. اندازه گیری : این شاخص معمولا با استفاده از داده های حاصل از جداول حساب های ملی محاسبه […]