نوشته‌ها

نرخ بیکاری

عنوان شاخص : نرخ بیکاری عنوان لاتین : Unemployment rate واحد : درصد جهت : نزولی اندازه گیری : معتبرترین منبع دریافت اطلاعات برای این شاخص، نظرسنجی های داخلی انجام شده از نیروی کار است.سامانه های ثبت بیکاری را می توان به عنوان ابزاری برای جمع آوری داده های مربوط به میزان بیکاری استفاده کرد.از […]