نوشته‌ها

نمودار ابر کلمه word cloud

نمودار word cloud با شکستن متون به کلمات اجازه می دهد که بیننده مشاهده کند که چه  کلماتی بیشتر استفاده شده اند و چه کلماتی  کمتر. هرچه اندازه یک کلمه در ابر بیشتر باشد ، بیشتر از آن استفاده شده است . روشی برای مصور سازی اطلاعات که با نمایش کلمات با سایز های مختلف […]