نوشته‌ها

پوشش دهی باند وسیع موبایل

عنوان شاخص : پوشش دهی باند وسیع موبایل عنوان لاتین : Mobile broadband coverage واحد : درصد جهت : صعودی اندازه گیری : داده های مورد نیاز را می توان از عرضه کنندگان خدمات موبایل محلی دریافت کرد. فرمول : مساحت تحت پوشش خدمات موبایل تقسیم بر مجموع مساحت شهر حاصل ضرب در ۱۰۰ توضیح […]