نوشته‌ها

کنترل ترافیک

عنوان شاخص : کنترل ترافیک عنوان لاتین : traffic control واحد : درصد جهت : صعودی اندازه گیری : اطلاعات مورد نیاز را می توان از سازمان های حمل و نقل شهری، منطقه ای یا کشوری دریافت کرد. فرمول : طول خیابان های اصلی مجهز به کنترل ترافیک مبتنی بر فاوا تقسیم بر مجموع طول […]