نوشته‌ها

کنتورهای آب هوشمند

عنوان شاخص : کنتورهای آب هوشمند عنوان لاتین : Smart water meters واحد : درصد جهت : صعودی اندازه گیری : اطلاعات موردنیاز را می توان از شرکت های آب و فاضلاب شهری دریافت کرد. فرمول : تعداد کنتورهای آب هوشمند نصب شده تقسیم بر مجموع تعداد کنتورهای آب نصب شده حاصل ضرب در ۱۰۰ […]