نوشته‌ها

بهینه سازی Blank در Dax نرم افزار Power Bi

این مقاله توضیح می دهد که چگونه مقادیر خالی در نظر گرفته شده در یک عبارت شرطی DAX می تواند بر طرح پرس و جو تأثیر بگذارد و چگونه می توان از بهینه سازی های احتمالی برای بهبود عملکرد در این موارد استفاده کرد.   روش اول : در این قطعه کد میبنید که با […]