نوشته‌ها

بهبود پرفرمانس محاسبات کوئری در پاور بی آی با کمک ()List.buffer

تابع ()List.buffer : بافر چیست ؟ بافر داده منطقه ای از حافظه فیزیکی است که برای ذخیره موقت داده ها در حالی که از مکانی به مکان دیگر منتقل می شود ، استفاده می شود. به طور معمول ، داده ها در یک بافر ذخیره می شوند با این حال ، هنگام انتقال داده ها […]