نمودار اشعه خورشیدی (Sunburst) در کلیک سنس (QlikSense)

در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از نمودار اشعه خورشیدی را در QlikSense بررسی کنیم .نمودار Sunburst از نمودارهای اصلی در کلیک سنس نمی باشد و باید به عنوان یک ویژول جدید داخل داشبورد بارگذاری کنید که در ادامه ویژوال مربوطه را در کلیک سنس برای دانلود قرار داده ایم . به این منظور  […]

نمودار اشعه خورشیدی (Sunburst) در پاور بی آی (Power BI)

در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از نمودار اشعه خورشیدی را در Power BI بررسی کنیم .نمودار Sunburst از نمودارهای اصلی در پاور بی آی  نمی باشد و باید به عنوان یک ویژول جدید داخل داشبورد بارگذاری کنید که در ادامه ویژوال مربوطه را در پاور بی آی  برای دانلود قرار داده ایم . […]

نمودار اشعه خورشیدی Sunburst Chart

نمودار Sunburst برای تجسم داده های سلسله مراتبی ، که توسط دایره های متحدالمرکز نشان داده شده است ، استفاده می شود. دایره در مرکز گره ریشه را نشان می دهد ، با سلسله مراتب به سمت خارج از مرکز حرکت می کند. یک بخش از دایره داخلی با آن دسته از دایره بیرونی که […]