میزان جذب سپرده ی شعب

عنوان شاخص میزان جذب سپرده ی شعب عنوان لاتین : Branch deposit absorption rate واحد :درصد جهت :صعودی اندازه گیری : فرمول :تقسیم کل سپرده‌های جذب شدی بانک بر تعداد شعب توضیح  یکی از نکات کلیدی در مورد شعب بانک‌ها، نحوی چیدمان شعب در مناطق مختلف کشور است. ممکن است تعداد شعب یک بانک بسیار […]

حاشیه سود بانک

عنوان شاخص حاشیه سود بانک عنوان لاتین :Profit Margin واحد : جهت : اندازه گیری : فرمول :سود قبل از مالیات (BTP) تقسیم بر کل دارایی (TA) توضیح  این متغیر که نسبت سود قبل از مالیات (Before Tax Profit)  به کل دارایی‌ها (Total Assets)  است. این شاخص منعکس کننده توانایی مدیریت بانک برای ایجاد بازدهی […]

ریسک نقدینگی

عنوان شاخص ریسک نقدینگی عنوان لاتین :Liquidity Risk واحد : نرخ جهت : اندازه گیری : فرمول :وام تقسیم بر کل دارایی‌ها توضیح  این نسبت نشان می‌دهد چه درصدی از کل دارایی‌ها را وام تشکیل می‌دهد. فرمول ریسک نقدینگی : وام تقسیم بر کل دارایی‌ها

نسبت حقوق صاحبان سهام

عنوان شاخص نسبت حقوق صاحبان سهام عنوان لاتین :Equity Ratio واحد : نرخ جهت :صعودی اندازه گیری : فرمول :حقوق صاحبان سهام تقسیم بر کل دارایی توضیح  این نسبت نشان دهنده اهمیت و نقش سهامداران بانکها در تامین کل دارایی‌های بانکها (شرکت‌ها) است .پایین بودن این نسبت، ریسک بانک را نزد بستانکاران افزایش می‌دهد. به […]

نسبت خالص مابه تفاوت بهره پرداختی و بهره دریافتی

عنوان شاخص نسبت خالص مابه تفاوت بهره پرداختی و بهره دریافتی عنوان لاتین : واحد : نرخ جهت : اندازه گیری : فرمول :خالص مابه تفاوت بهره دریافتی و پرداختی : (بهره دریافتی تقسیم بر وام‌ها ) منهای (بهره پرداختی تقسیم بر سپرده‌های بهره دار) توضیح  این نسبت فقط دارایی‌ها و بدهی‌هایی را شامل می‌شود […]

سهم بخش دولتی از تسهیلات اعطایی

عنوان شاخص سهم بخش دولتی از تسهیلات اعطایی عنوان لاتین : واحد : نرخ جهت :صعودی اندازه گیری : فرمول :مانده کل تسهیلات اعطایی به بخش دولتی مربوط به هربانک تقسیم بر مانده کل تسهیلات اعطایی در بانک توضیح  این نسبت میزان سهم بخش دولتی را از کل تسهیلات پرداختی بانک نمایان می‌سازد. به همین […]

نسبت چک‌های فروش رفته به پرداختی‌های صندوق

عنوان شاخص نسبت چک‌های فروش رفته به پرداختی‌های صندوق عنوان لاتین : واحد : نرخ جهت :صعودی اندازه گیری : فرمول :نسبت چک‌های فروش رفته به پرداختی‌های صندوق توضیح  این نسبت بدین صورت محاسبه می‌گردد که، در یک دوره مالی چه بخشی از پرداخت‌های صندوق را بانک به وسیله چک‌هایی نظیر چک تضمینی، رفاه چک، […]

نسبت سپرده‌های غیر دیداری موثر به سپرده‌های دیداری موثر

عنوان شاخص :نسبت سپرده‌های غیر دیداری موثر به سپرده‌های دیداری موثر عنوان لاتین : واحد : نرخ جهت : اندازه گیری : فرمول :سپرده‌های غیر دیداری موثر تقسیم بر سپرده‌های دیداری موثر توضیح  این نسبت در واقع وضعیت منابع قابل اتکا را در مقابل منابع زودگذر در بین سپرده‌های موثر نشان می‌دهد. مقدار مطلوب این […]

نسبت ذخایر مطالبات معوق به کل مطالبات

عنوان شاخص :نسبت ذخایر مطالبات معوق به کل مطالبات عنوان لاتین :  Proportion of deferred receivables to total receivables واحد : نرخ جهت : اندازه گیری : فرمول :نسبت ذخایر مطالبات معوق به کل مطالبات : مانده مطالبات معوق تقسیم بر کل مطالبات توضیح  این نسبت نشان می‌دهد که چه میزان از کل تسهیلات پرداخت […]

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها

عنوان شاخص :نسبت تسهیلات به سپرده‌ها عنوان لاتین : Ratio of facilities to deposits واحد : نرخ جهت : اندازه گیری : فرمول :مجموع وام‌ها و اعتبارات تقسیم بر مجموع سپرده‌ها توضیح  این نسبت حدی را که بانک قادر است برای حمایت از عملیات وام دهی، سپرده‌ها را تجهیز نماید و همچنین حدی را که […]