نوشته‌ها

نحوه استفاده از تحلیل حساسیت در Microsoft Power BI

در صورتی که نیاز به چندین آیتم برای فیلتر اطلاعات داشته باشید ممکن است بیشتر فضای نمایش گزارش یا داشبورد را فیلترها اشغال کنند و فضای کمی برای نمایش المان‌های داشبورد و حیاتی بر روی صفحه وجود داشته باشد.

بررسی و نحوه ایجاد مدل داده‌ای مناسب در Power BI

یکی از مشکلات اساسی و همچنین کند شدن نمایش گزارشات و سنگینی حجم فایل پروژه های Power BI و عدم پیاده سازی راحت فرمولهای پاور بی آی مربوط به عدم طراحی دیتا مدل مناسب در این محیط می باشد.