نوشته‌ها

نحوه استفاده از SVG در Microsoft Power BI

قبل از اینکه جزئیات فنی SVG را بررسی کنیم، اجازه دهید توضیح دهم که چرا تصاویر SVG بسیار مهم هستند. اگر با یک دوربین عکاسی، تعدادی عکس بگیرید و آنها را بزرگ کنید، یک تصویر بسیار مبهم بصورت پیکسل های جدا از هم دریافت خواهید کرد. از آنجا که یک تصویر SVG از خطوط و […]