نوشته‌ها

اطلاعات حمل و نقل عمومی پویا

عنوان شاخص : اطلاعات حمل و نقل عمومی پویا عنوان لاتین : Dynamic public transport information واحد : درصد جهت : صعودی اندازه گیری : اطلاعات موردنیاز را می توان از شرکت های حمل و نقل فعال در شهر دریافت کرد. فرمول : تعداد ایستگاه هایی که دسترسی به اطلاعات در آنها فراهم شده است […]