نوشته‌ها

خروجی به اکسل در چندین Sheet به کمک SSIS

خروجی  به چندین شیت در اکسل از یک جدول در SQL همه ما در پروژه های داده محور با درخواست استخراج داده ها به صورت دسته بندی شده در Sheet  های جداگانه بر اساس یکی از ستونها روبه رو شده ایم در این مقاله قصد داریم تا به کمک SSIS  این کاررا انجام دهیم این […]