نوشته‌ها

اشتراک باند وسیع ثابت

عنوان شاخص : اشتراک باند وسیع ثابت عنوان لاتین : Fixed broadband subscription واحد : درصد جهت : صعودی اندازه گیری : داده های موردنیاز را می توان از سازمان یا مرکز آمار محلی جمع آوری کرد. همچنین می توان داده های موردنیاز را از عرضه کنندگان خدمات اینترنتی و شرکت های مخابراتی دریافت کرد. […]