نوشته‌ها

نمودار ون Venn Diagram

نمودار Venn یک سبک نمودار پرکاربرد است که رابطه منطقی بین مجموعه ها را نشان می دهد ، که توسط John Venn در دهه ۱۸۸۰ رایج شد. این نمودارها برای آموزش نظریه مجموعه های ابتدایی و نشان دادن روابط ساده مجموعه در احتمال ، منطق ، آمار ، زبانشناسی و علوم رایانه استفاده می شود. […]