نوشته‌ها

شرکت های کوچک و متوسط

عنوان شاخص : شرکت های کوچک و متوسط عنوان لاتین : Small and medium enterprises واحد : درصد جهت : صعودی اندازه گیری : اطلاعات مورد نیاز را می توان از داده های ثبت شده واحدهای کسب و کار محلی، منطقه ای و کشوری دریافت کرد. فرمول : تعداد شرکت های کوچک و متوسط تقسیم […]