نوشته‌ها

کنتورهای برق هوشمند

عنوان شاخص : کنتورهای برق هوشمند عنوان لاتین : Smart electricity meters واحد : درصد جهت : صعودی اندازه گیری : اطلاعات موردنیاز را می توان از شرکت های برق شهری دریافت کرد. فرمول : تعداد کنتورهای برق هوشمند نصب شده تقسیم بر مجموع تعداد کنتورهای برق نصب شده حاصل ضرب در ۱۰۰ توضیح : […]