نوشته‌ها

نمودار سطح Area Chart

نمودار سطح (AREA)هم مانند نمودارهای دیگر تغییرات یک متغیر را به ازای متغیری دیگر نمایش میدهد با این تفاوت که برای نمایش این تغییرات از سطح به جای خطوط یا ستون استفاده می نماید. در این نمودار همچنین میتوانید اثر تجمعی تغییر متغیرها را نشان دهید. نمودار سطح همچنین برای ترسیم نمودارهایی که سطح زیر […]