نمودار آکورد (Chord Chart) در پاور بی آی (Power BI)

در این مقاله قصد داریم نحوه ی استفاده از نمودار Chord در Power Bi  را بررسی کنیم.که هدف آن نمایش روابط بین داده ها و موجودیت بین آنها در یک مجموعه است. از ارتباطات بین این موجودیت ها برای نشان دادن نقاط مشترک آنها استفاده می شود. مدت زمان لازم برای مطالعه : ۵ دقیقه […]

نمودار وتر / آکورد Chord Diagram

این نوع نمودار روابط بین موجودیت ها را تجسم می کند. از ارتباطات بین موجودیت ها برای نشان دادن اشتراک مشترک آنها استفاده می شود. این باعث می شود نمودارهای Chord برای مقایسه شباهت های یک مجموعه داده یا بین گروه های مختلف داده ایده آل باشد. گره ها در امتداد یک دایره قرار می […]