نمودار عنکبوتی (Radar Chart) در کلیک سنس (QlikSense)

در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از نمودار عنکبوتی را درQliksense بررسی کنیم .نمودار عنکبوتی از نمودارهای اصلی در کلیک سنس نمی باشد و باید به عنوان یک ویژول جدید داخل داشبورد بارگذاری کنید که در ادامه سه ویژوال رادار درکلیک سنس را برای دانلود قرار داده ایم . به این منظور  از دیتاستی […]

نمودار عنکبوتی (Radar Chart) در پاور بی آی (Power BI)

در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از نمودار عنکبوتی را در Power BI بررسی کنیم .نمودار عنکبوتی از نمودارهای اصلی در پاور بی آی  نمی باشد و باید به عنوان یک ویژول جدید داخل داشبورد بارگذاری کنید که در ادامه سه ویژوال رادار در پاور بی آی را برای دانلود قرار داده ایم . […]

نمودار عنکبوتی Radar Chart

نمودار عنکبوتی یا Radar  در دسته نمودار های مقایسه ای (Comparison) قرار دارد .نمودارهای راداری راهی برای مقایسه چند متغیر کمی هستند. این کار آنها را برای دیدن اینکه کدام متغیرها مقادیر مشابه دارند یا اینکه در بین هر متغیر پرتهایی (outlier)وجود دارد ، مفید می کند. نمودارهای رادار همچنین برای دیدن اینکه کدام یک […]