میانگین هزینه هر بیمار مرخص شده (Average Cost per Discharge)

آیا مرکز مراقبت شما میانگین هزینه های هر بیمار مرخص شده را پیگیری می کند؟ این معیار مالی مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند به بیمارستان‌ها کمک کند تا بفهمند کدام بخش‌های مراقبت بیش از حد هزینه می‌کنند. همچنین نشان می دهد که کدام مناطق بیشترین درآمد را دارند.

نرخ انکار ادعاها (Claims Denial Rate)

بیشتر هزینه های مراقبت های بهداشتی معمولاً توسط ارائه دهندگان بیمه پرداخت می شود. با این حال، مواردی وجود دارد که ارائه دهنده بیمه دلیلی برای عدم پرداخت می بیند. به طور معمول، موسسات باید به دنبال نرخ رد ادعاهای زیر پنج درصد باشند. نرخ انکار ادعای پایین به این معنی است که سازمان زمان […]

زمان رسیدگی به مطالبات بیمه (Insurance Claim Processing Time)

این معیار عملکرد مراقبت های بهداشتی، مدت زمان مربوط به رسیدگی به مطالبات بیمه را بررسی می کند. بیمه‌گران مختلف می‌توانند زمان‌های مختلفی را برای صدور پرداخت به تسهیلات شما صرف کنند. پیگیری این امر برای مدیریت جریان نقدی و حساب‌های دریافتنی (AR) ضروری است.

میانگین هزینه درمان (Average Treatment Charge)

این شاخص عملکرد میانگین مبلغی را که یک بیمارستان برای درمان هزینه می کند را نشان می دهد. این شاخص اثربخشی و کارایی درمان های ارائه شده توسط مرکز شما را به بهترین وجه می سنجد. این معیار را می توان بر اساس نوع درمان یا حتی بر اساس دسته بندی درمان تجزیه کرد.

هزینه داروی بیمار در هر اقامت (Patient Drug Cost Per Stay)

این یک معیار مدرن مراقبت های بهداشتی است که اغلب توسط مدیران بیمارستان نادیده گرفته می شود. بسیاری از داروها دارای برچسب قیمت بالایی هستند. اگر کارکنان شما از این موضوع آگاه نباشند، ممکن است در نهایت کاری را انجام دهند که بیمار توانایی پرداخت آن را ندارد یا چیزی که طرح بیمه آنها پوشش نمی دهد.

میانگین زمان انتظار بیمار (Average Patient Wait Time)

مراکز درمانی اغلب با زمان انتظار طولانی بسیار شلوغ هستند. همانطور که از نام آن پیداست، این معیار میانگین مدت زمانی را که یک بیمار باید بین ورود و مراجعه به ارائه دهنده منتظر بماند، ردیابی می کند