نوشته‌ها

نرخ کلیک (Click-Through Rate)

نرخ کلیک (CTR) به شما کمک می کند به راحتی عملکرد هر ایمیلی را که ارسال می کنید اندازه گیری کنید. پس از ارزیابی CTR خود، می توانید نرخ تبدیل ایمیل خود را پیگیری کنید.