نوشته‌ها

نمودار هگزبین Hexbin Plot

در این دوره از زمان ، داده هایی با حجم زیاد تقریباً در هر صنعت موجود می باشد. نیاز به تجزیه و تحلیل حجم زیادی از داده ها را می توان به روش های مختلف حل کرد. اما روش تجسم تعداد بسیار زیادی از نقاط داده می تواند یک کار خسته کننده باشد. موردی را […]

نمودار پراکندگی Scatter Chart

نمودار Scatter  در دسته نمودار های همبستگی (Correlation) قرار دارد . یک نمودار مهم در هوش تجاری و تجزیه و تحلیل هست. در آمار استنباطی برای بررسی بصری میزان ارتباط خطی بین دو متغیر عددی استفاده می شود. همچنین برای شناسایی داده های پرت (outlier)که یک عنصر پیش پردازش داده (data pre-processing) در علم داده […]