نوشته‌ها

میانگین زمان انتظار بیمار (Average Patient Wait Time)

مراکز درمانی اغلب با زمان انتظار طولانی بسیار شلوغ هستند. همانطور که از نام آن پیداست، این معیار میانگین مدت زمانی را که یک بیمار باید بین ورود و مراجعه به ارائه دهنده منتظر بماند، ردیابی می کند