نوشته‌ها

نرخ انکار ادعاها (Claims Denial Rate)

بیشتر هزینه های مراقبت های بهداشتی معمولاً توسط ارائه دهندگان بیمه پرداخت می شود. با این حال، مواردی وجود دارد که ارائه دهنده بیمه دلیلی برای عدم پرداخت می بیند. به طور معمول، موسسات باید به دنبال نرخ رد ادعاهای زیر پنج درصد باشند. نرخ انکار ادعای پایین به این معنی است که سازمان زمان […]