نوشته‌ها

درصد تماس های مسدود شده (Percentage of Calls Blocked)

یکی دیگر از KPI های مرکز تماس که تأثیر فوق العاده ای بر موفقیت مشتری دارد، درصد تماس هایی است که مسدود می شوند. این اندازه گیری مربوط به تعداد تماس گیرندگان ورودی است که صدای مشغول دریافت می کنند زیرا هیچ عاملی در دسترس نیست، صف ها از قبل در ظرفیت هستند یا پلت فرم نرم افزار مرکز تماس قادر به رسیدگی به حجم تماس نیست.