تعداد درخواست خدمات در روز

عنوان شاخص :تعداد درخواست خدمات در روز عنوان لاتین :Number of requests per day واحد : تعداد جهت : اندازه گیری : فرمول  :تعداد درخواست‌های دریافت شده در روز توضیح: گزارش “تعداد درخواست‌های دریافت شده در روز” به شما کمک می‌کند تا روند مراجعه مشتریان را شناسایی کنید و برنامه‌ریزی لازم را برای ارائه خدمات عالی […]

حداکثر طول تماس

عنوان شاخص :حداکثر طول تماس عنوان لاتین :Maximum call length واحد : زمان جهت : اندازه گیری : فرمول  :مدت طولانی ترین زمان مکالمه بین یک نماینده و یک مشتری. توضیح: مدت طولانی ترین زمان مکالمه بین یک نماینده و یک مشتری. Duration of the longest talk time between an agent and a customer.

حداکثر تاخیر در صف

عنوان شاخص :حداکثر تاخیر در صف عنوان لاتین :Maximum delay in queue واحد : زمان جهت : نزولی اندازه گیری : فرمول  :حداکثر زمانی که یک مشتری در یک صف منتظر می‌ماند قبل از اینکه به یک اپراتور متصل شود. توضیح: حداکثر زمانی که یک مشتری در یک صف منتظر می‌ماند قبل از اینکه به […]

نسبت هزینه ثابت در مقایسه با هزینه متغیر در هر تماس تلفنی ورودی

عنوان شاخص :نسبت هزینه ثابت در مقایسه با هزینه متغیر در هر تماس تلفنی ورودی عنوان لاتین :Ratio fixed versus variable costs per incoming phone call واحد : نرخ جهت : اندازه گیری :سالانه فرمول  :[کل هزینه ثابت در هر تماس تلفنی ورودی] تقسیم بر [هزینه کل متغیر در هر تماس تلفنی ورودی] توضیح: [کل […]

هزینه عملیات مرکز تماس

عنوان شاخص :هزینه عملیات مرکز تماس عنوان لاتین :Costs of operating call center / service desk واحد : پول جهت : اندازه گیری :سالانه فرمول  :هزینه عملیات یک مرکز تماس / سرویس میزبانی، معمولا برای یک دوره خاص مانند ماه یا سه ماهه. توضیح: هزینه عملیات یک مرکز تماس / سرویس میزبانی، معمولا برای یک […]

درصد از پرسش‌های ایمیلی که در عرض ۲۴ ساعت پاسخ داده شده است

عنوان شاخص :درصد از پرسش‌های ایمیلی که در عرض ۲۴ ساعت پاسخ داده شده است عنوان لاتین :Percent of email inquiries responded within 24 hours واحد : درصد جهت :صعودی اندازه گیری : فرمول  :درصد درخواست‌های ایمیل  که در عرض ۲۴ ساعت پاسخ داده شد. توضیح: درصد درخواست‌های ایمیل  که در عرض ۲۴ ساعت پاسخ […]

درصد از حوادث بیش از یک بار توسط مشتری گزارش شده است

عنوان شاخص :درصد از حوادث بیش از یک بار توسط مشتری گزارش شده است عنوان لاتین :Percent of incidents reported more than once by customer واحد : درصد جهت :نزولی اندازه گیری : فرمول  :درصد حوادث بیش از یک بار توسط مشتری گزارش شده است توضیح: درصد حوادث بیش از یک بار توسط مشتری گزارش […]

برطرف شدن مشکل در اولین تماس

عنوان شاخص :برطرف شدن مشکل در اولین تماس عنوان لاتین :First-call resolution rate  واحد : درصد جهت :صعودی اندازه گیری : فرمول  :درصد مسائل مربوط به مشتری که توسط اولین تماس تلفنی حل شده است. توضیح: درصد مسائل مربوط به مشتری که توسط اولین تماس تلفنی حل شده است. Percentage of customer issues that were […]

تعداد شکایات

عنوان شاخص :تعداد شکایات عنوان لاتین :Number of complaints واحد : عدد جهت :نزولی اندازه گیری :روزانه فرمول  :تعداد شکایات دریافت شده در طول دوره اندازه‌گیری. توضیح: تعداد شکایات دریافت شده در طول دوره اندازه‌گیری. Number of complaints received within the measurement period.

میانگین تماس با مشتری (درخواست خدمت)

عنوان شاخص :میانگین تماس با مشتری (درخواست خدمت) عنوان لاتین :Average number of calls / service request per handler واحد : تعداد جهت :رنج اندازه گیری : فرمول  :میانگین تماس تقسیم بر  درخواست خدمات به ازای هر کارمند مرکز تماس توضیح: میانگین تماس / درخواست خدمات به ازای هر کارمند مرکز تماس Average number of calls […]