درصد رضایت از مشتریان

عنوان شاخص :درصد رضایت از مشتریان عنوان لاتین :Percent of customers given satisfaction surveys واحد : درصد جهت :رنج اندازه گیری : فرمول  :درصد رضایت مشتریان توضیح: این شاخص در سیستم مدیریت کیفیت QMS خیلی مهم است  که مشتری و رضایت آن را در تمرکز قرار می‌دهد. % of customers given satisfaction surveys

شاخص وفاداری مشتری

عنوان شاخص : شاخص وفاداری مشتری عنوان لاتین :Customer loyalty (index) واحد: درصد جهت : صعودی اندازه گیری : فرمول :  میانگین امتیاز پاسخ به سوالهای طرح شده توضیح: برای مشخص کردن شاخص وفاداری مشتری در این روش سه سوال ۶ گزینه ای از مشتریان پرسیده می‌شود. در یک فرم نظر سنجی از مشتری بخواهید […]

نرخ نگهداری مشتری

عنوان شاخص:نرخ نگهداری مشتری عنوان لاتین :Customer Retention Rate واحد: درصد جهت:  صعودی اندازه گیری : فرمول : نسبت مشتریان وفادار (حفظ شده) نسبت به کل  مشتریان در هر زمان معین. توضیح: نسبت مشتریان وفادار (حفظ شده) نسبت به کل  مشتریان در هر زمان معین. Ratio of loyal (retained) customers over total customers per a […]