نوشته‌ها

نرخ تبدیل (Conversion rate)

نرخ تبدیل ایمیل مارکتینگ درصدی از دریافت کنندگان ایمیل است که پس از خواندن ایمیل شما، اقدام مورد نظر خود را انجام می دهند، مانند کلیک کردن بر روی یک لینک، خرید یک محصول یا پر کردن یک فرم.