نفر ساعت سرانه تولید

عنوان شاخص : نفر ساعت سرانه تولید عنوان لاتین : Per hour production per person واحد: زمان جهت : صعودی اندازه گیری : فرمول  : میزان تولید انجام شده تقسیم بر نفر ساعت مفید کارکنان توضیح: یک شاخص خوب و جالب دیگر برای پایش فرآیند تولید، شاخص سرانه تولید می‌باشد. این شاخص میزان بهره وری جزئی […]

میانگین هزینه مصاحبه

عنوان شاخص:میانگین هزینه مصاحبه عنوان لاتین : Average interviewing costs واحد: پول جهت:نزولی اندازه گیری : فرمول : (هزینه مصاحبه کل) تقسیم بر (کل مصاحبه‌ها) توضیح: (هزینه مصاحبه کل) تقسیم بر (کل مصاحبه‌ها) (Total interview cost) divided by (Total interviews)   میانگین هزینه مصاحبه در مصاحبه. هزینه مصاحبه شامل هزینه‌های کارکنان می‌شود. Average interviewing costs per […]

نرخ کلی غیبت از کار

عنوان شاخص:نرخ کلی غیبت از کار عنوان لاتین : Gross absence rate(GAR) واحد: نرخ جهت: اندازه گیری : فرمول : تعداد کل روزهای ازدست رفته کاری به علت غیبت تقسیم بر مجموع روزهای کاری کل کارکنان توضیح: تعداد کل روزهای ازدست رفته کاری به علت غیبت تقسیم بر مجموع روزهای کاری کل کارکنان

درصد کارکنانی که مورد ارزیابی قرار گرفته اند

عنوان شاخص:درصد کارکنانی که مورد ارزیابی قرار گرفته اند عنوان لاتین : Percentage of employees that have been assessed واحد: درصد جهت:  صعودی اندازه گیری : فرمول : درصد کارکنانی که از مراکز ارزیابی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. توضیح: درصد کارکنانی که از مراکز ارزیابی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. Percentage of employees that […]

درصد از موقعیت‌های کاری باز که نیاز به کارمندان موقت دارند

عنوان شاخص:درصد از موقعیت‌های کاری باز که نیاز به کارمندان موقت دارند عنوان لاتین :Percentage of open job positions that require temporary staff واحد: درصد جهت:  نزولی اندازه گیری : فرمول : درصد موقعیت‌های شغلی باز که نیاز به کارکنان موقت دارد. توضیح: درصد موقعیت‌های شغلی باز که نیاز به کارکنان موقت دارد. Percentage of open […]

درصد از کارکنان که اگر از شرکتی پیشنهاد دریافت کنند، ترک خواهند کرد

عنوان شاخص:درصد از کارکنان که اگر از شرکتی پیشنهاد دریافت کنند، ترک خواهند کرد عنوان لاتین :Percentage of employees that would leave if they got an offer from another company واحد: درصد جهت:  نزولی اندازه گیری : فرمول : از کارکنان که اگر از شرکتی پیشنهاد دریافت کنند، شرکت را ترک خواهند کرد توضیح: ٪ […]

درصد از زنان پس از زایمان به کار خود ادامه می‌دهند

عنوان شاخص:درصد از زنان پس از زایمان به کار خود ادامه می‌دهند عنوان لاتین :Percent of women returning to work after maternity leave واحد: درصد جهت:  نزولی اندازه گیری : فرمول : درصد از زنان پس از زایمان به کار خود ادامه می‌دهند توضیح: درصد زنانی که بعد از زایمان به کار خود ادامه می‌دهند. […]

درصد از دوره‌های لغو شده

عنوان شاخص:درصد از دوره‌های لغو شده عنوان لاتین :Percentage of cancelled training courses واحد: درصد جهت:  نزولی اندازه گیری : فرمول : درصد دوره‌های آموزش لغو شده به مجموع دوره ها توضیح: درصد دوره‌های آموزش لغو شده Percentage of cancelled training courses.

درصد هزینه آموزش کارکنان

عنوان شاخص:درصد هزینه آموزش کارکنان عنوان لاتین :Percent employee training costs واحد: درصد جهت: اندازه گیری : فرمول : [هزینه‌های آموزش کارکنان] درصد [کل هزینه‌های شرکت] توضیح: [هزینه‌های آموزش کارکنان] درصد [کل هزینه‌های شرکت] [employee training costs] percentage of [total company costs] توضیح درصد هزینه‌ها برای آموزش کارکنان در هزینه‌های کل شرکت در دوره زمان […]

درصد از قراردادهای فراتر از سن بازنشستگی

عنوان شاخص:درصد از قراردادهای فراتر از سن بازنشستگی عنوان لاتین :Percent of contracts extended beyond retirement age واحد: درصد جهت: اندازه گیری : فرمول : [تعداد قراردادهایی که در خارج از سن بازنشستگی گسترش می‌یابد] نسبت به [تعداد کل قراردادها] توضیح: [تعداد قراردادهایی که در خارج از سن بازنشستگی گسترش می‌یابد] نسبت به [تعداد کل قراردادها] […]