درصد میزان محصول برگشتی از طرف مشتری

عنوان شاخص :درصد میزان محصول برگشتی از طرف مشتری عنوان لاتین : Percentage of product returned by the customer واحد: درصد جهت :  نزولی اندازه گیری : فرمول  : تناژ یا تعداد محصول برگشتی تقسیم بر کل محصولات ارسالی برای مشتری توضیح: تناژ یا تعداد محصول برگشتی تقسیم بر کل محصولات ارسالی برای مشتری

درصد سفارشات ساخت که با تاخیر شروع شده اند

عنوان شاخص :درصد سفارشات ساخت که با تاخیر شروع شده اند عنوان لاتین : Percentage of construction orders that started late واحد: درصد جهت :  نزولی اندازه گیری : فرمول  :  سفارشات ساخت با تاخیر تقسیم بر کل سفارشات ساخت تولید شده توضیح: سفارشات ساخت با تاخیر تقسیم بر کل سفارشات ساخت تولید شده

نقطه سفارش (مجدد)

عنوان شاخص :نقطه سفارش (مجدد) عنوان لاتین :Reorder Point واحد: جهت : اندازه گیری : فرمول  : توضیح: به منظور جلوگیری از انباشت بیش از حد و یا مواجهه با کسری کالا در انبار، میبایست نقاط کنترلی موجودی مرتبط با هر کالا در انبار مشخص شود. این نقاط کنترلی عبارتند از: نقطه سفارش عبارت است از […]

دوره گردش موجودی کالا

کارگاه آموزشی ساخت تقویم شمسی در Power BI Report Server

نقطه سر به سر

عنوان شاخص :نقطه سر به سر عنوان لاتین :Break even point(BEP) واحد: پول جهت : اندازه گیری : فرمول  : هزینه ثابت تقسیم بر (قیمت فروش – هزینه‌های متغیر) توضیح: نقطه‌ سر به سر در اقتصاد و خصوصا در محاسبه‌ی هزینه، به نقطه‌ای گفته می‌شود که هزینه‌های کلی و درآمد کلی با هم برابر می‌شوند و از آن […]

کارایی تجهیزات

عنوان شاخص :کارایی تجهیزات عنوان لاتین :Overall Efficiency واحد: درصد جهت :  صعودی اندازه گیری : فرمول  : ساعت کارکرد مفید تقسیم بر ساعت کار برنامه‌ریزی شده توضیح: این شاخص حاصل نسبت مقدار کارکرد مفید تجهیزات به مقدار برنامه‌ریزی شـده در طـول یک دوره ی کاری تعریف شده می‌باشد و کلیه ی توقفات اعم از نبود […]

آماده بکاری تجهیزات یا قابلیت دسترسی

عنوان شاخص : آماده بکاری تجهیزات یا قابلیت دسترسی عنوان لاتین :Able Or Availability واحد: درصد جهت :  صعودی اندازه گیری : فرمول  : (ساعت کاری برنامه‌ریزی شده – مجموع ساعات خارج از سرویسی) / ساعت کاری برنامه‌ریزی شده توضیح: بدیهی است استفاده از هر تجهیزی منوط به آماده بکار بودن آن تجهیز میباشـد لـذا تـدوین شاخص […]

زمان تکت

عنوان شاخص : زمان تکت عنوان لاتین :Takt time واحد: زمان جهت : اندازه گیری : فرمول  : تقاضای مشتری ÷ زمان برنامه‌ریزی شده تولید توضیح: مدت زمانی است که باید به تولید یک قطعه ی درخواستی یا یک محصول موردتقاضا اختصاص یابد. این واژه در تولید ناب یک مفهوم پایه ای است. در حالت ایده […]

اثر بخشی جامع تجهیزات

عنوان شاخص : اثر بخشی جامع تجهیزات عنوان لاتین : Overall Equipment Effectiveness (OEE) واحد: درصد جهت :  صعودی اندازه گیری : فرمول  :  نسبت کیفیت * نسبت عملکرد * نسبت دسترسی توضیح: نسبت کیفیت = تعداد تولید قطعات سالم تقسیم بر کل قطعات تولید شده اعم از سالم و ناسالم نسبت عملکرد = سرعت تولید […]

متوسط زمانی تعمیر

عنوان شاخص : متوسط زمانی تعمیر عنوان لاتین : Mean time to Repair (MTTR) واحد: زمان جهت : اندازه گیری : فرمول  :  مجموع مدت زمان تعمیر / تعداد خرابی توضیح: یکی از شاخصهای مهم درانتخاب و خرید ماشین آلات و نیز تعمیرات، شاخص تعمیرپذیری آنهاست. دوماشین مشابه که یک نوع محصول را تولید میکنند، ممکن […]